Opleiding Kleurenpunctuur voor Therapeuten

Download hier de volledige studiegids 2021

Ervaar hoe je dimensies toevoegt
als je met licht en kleur werkt

Verrijk je behandelrepertoire
als therapeut of beroepsbeoefenaar in de complementaire gezondheidszorg
- Je bereikt meer cliënten
- Je vergroot je mogelijkheden om veelvoorkomende klachten te behandelen
- Je hebt als basis een praktische opleiding waarbij de gezondheid van de mens in zijn geheel centraal staat
- Je onderscheidt je met een unieke effectieve behandelmethode

Als dit je aanspreekt, is de opleiding Kleurenpunctuur (licht- en kleurentherapie volgens Peter Mandel) de aangewezen opleiding voor je.

blok-12

Over kleurentherapie
De natuurgeneeskunde kent veel uiteenlopende en prachtige therapieën. Een belangrijk kenmerk ervan is dat ze uitgaan van het zelfgenezend vermogen en werken met natuurlijke methoden en/of middelen. Kleurenpunctuur is zo’n methode. Je kunt deze toepassen als therapie op zich, maar je kunt er ook andere methodes krachtig mee ondersteunen, mogelijkheden die nog niet zo heel breed bekend zijn. Waarschijnlijk omdat we altijd door licht en kleur omringd zijn.

Daardoor zien we wellicht de grote energetische waarde ervan over het hoofd. Kleur en licht zijn zo vanzelfsprekend, dat we ons niet realiseren dat we ze ook praktisch kunnen inzetten en er gebruik van kunnen maken als waardevolle energetische informatiedragers. Kleurenpunctuur is een pijnloze therapie en is geschikt voor jong en oud. Waardevol bij zowel lichamelijke als geestelijke klachten.

Over licht en kleur
Zonder licht is er geen celstofwisseling mogelijk, geen communicatie tussen de cellen of celgroepen. Het verloop van de kanalen die licht geleiden in het menselijk lichaam, komt precies overeen met de meridianen zoals die bekend zijn uit de Traditionele Chinese Geneeskunde. In principe is ook ons lichaam een fotocel die energie en informatie opneemt via licht.

Kleur is het zichtbare deel van licht. Kleuren hebben dezelfde kenmerken als het licht zelf en daarmee ook specifieke therapeutische eigenschappen.

De kleurenpuncturist brengt nauwkeurig gedefinieerde kleurenfrequenties via de huid in het lichaam via voorkeurspunten en zones. Dat zijn onder andere acupunctuurpunten, (voet)reflexzones en huidsegmenten. Deze ‘voorkeurspunten’ hebben als het ware een antennefunctie. De trillingen van de verschillende frequenties brengen de helende informatie over op de te behandelen cellen. Doordat de kleurenpuncturist dit heel gericht doet, zullen zowel de trillingen van de cellen als die van de kleurenfrequenties met elkaar harmoniseren. Dat heeft een groot helend effect.

Kleurenpunctuur combineert de kennis van de werking van licht en kleur met de leer van de levensenergie door meridianen en acupunctuurpunten uit de traditionele Chinese Geneeskunde. Het behoort tot de ‘Complementary Alternative Medicine’, kortweg CAM. Daarbinnen behoort het tot de natuurgeneeskunde: lichaamsgerichte energetische informatie, trillingstherapieën.

Optimale mix van oude wijsheid en moderne wetenschap
De opleiding ligt op het snijvlak van oude wijsheid en moderne wetenschap en sluit perfect aan bij de hedendaagse belangstelling voor gezondheid van lichaam en geest. Kleurenpunctuur is uitstekend te combineren met andere therapievormen en voor alle cliënten, ook kinderen, geschikt. Kleurenpunctuur geeft je werk een extra dimensie.

Bereik meer cliënten
Met deze vorm van kleur- en lichttherapie breid je je behandelrepertoire aanzienlijk uit, voeg je een extra dimensie toe aan de therapieën die je al toepaste en kan je meer cliënten helpen. Het is niet alleen een behandelmethode, maar het brengt ook de achtergrond van klachten ‘aan het licht’. Lichamelijke klachten zijn immers altijd een uiting van een verstoord lichamelijk en/of geestelijk evenwicht. Tijdens de opleiding is er dan ook ruim aandacht voor de drie levensniveaus lichaam, ziel en geest en de invloed ervan op ziekteontwikkeling. Daarbij leer je ook een behandelplan opstellen. De opleiding leidt op tot therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg en is een tegelijkertijd een vorm van persoonlijke ontwikkeling.

Uniek in Nederland
Het Instituut voor Kleurenpunctuur is in Nederland het enige geaccrediteerde opleidingsinstituut voor Opleidingen en cursussen Kleurenpunctuur en valt onder auspiciën van het Internationale Mandel Instituut. De totale opleiding duurt twee jaar (in totaal twaalf tweedaagse modules) en vindt plaats bij Instituut voor Kleurenpunctuur in Amsterdam.

Voor wie
De opleiding richt zich op de natuurgeneeskundig therapeut of wie dat wil worden. Verder is de opleiding bijzonder geschikt voor acupuncturisten, voetreflexologen, shiatsu- en andere masseurs en fysiotherapeuten. Ook psychologen en coaches kunnen de kleurentherapie en -punctuur goed inzetten. Uiteraard zijn ook artsen welkom.

INHOUD OPLEIDING
De opleiding is zorgvuldig opgebouwd. Dat betekent dat je een gedegen theoretische onderbouwing krijgt van de verschillende analyse- en behandelmethoden. Er is veel aandacht voor hoe je de juiste analyse maakt van klachten en hoe je een effectief behandelplan opstelt en aanpast. Ook oefen je met verschillende soorten lichtsets zodat je die in je eigen praktijk kunt toepassen.

Kortom, je leert stap voor stap de beginselen van de helende werking van licht en kleur volgens de methode van Peter Mandel, de grondlegger van de kleurenpunctuur.

De opleiding bestaat uit twee delen: een Basis en een Vervolgjaar. Elk deel bestaat uit zes modules (meestal weekendseminars) van elk twee dagen. Je kunt de modules ook afzonderlijk volgen.

Voor iedere module ontvang je een Nederlandstalige syllabus, die duidelijke afbeeldingen bevat van de punten en zones die je kunt behandelen. Elke module bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Aan de hand van een relevante casus leer je om de emotionele achtergronden van fysieke klachten van cliënten in kaart te brengen en te behandelen. Er wordt gelet op ontwikkeling en verloop van therapieplannen of zelfs de aanpassing ervan als de praktijk of reactie op voorgaande therapie dat noodzakelijk maakt.
Je oefent tijdens het weekend de lesstof met de andere cursisten. Door deze samenwerking zul je veel steun ondervinden en inspiratie opdoen voor je eigen praktijk.

Kirlianfoto’s
Tijdens de opleiding wordt er driemaal een Kirlianfoto van je gemaakt. Zo kun je je eigen proces op de voet volgen en zelf ervaren wat kleurentherapie met je doet.

kirlianfoto

 Deel 1 - Basisjaar modules

 1. Introductie seminar Kleurenpunctuur voor therapeuten
 2. Basispatroon hormonale, endocriene systeem
 3. Ontgiften en versterken immuunsysteem
 4. Kleurenpunctuur bij ernstige ziektes en ziekteontwikkeling
 5. De vijf functiecirkels (vijf elementenleer)
 6. Conflictoplossingen met kleur en licht, deel 1

Deel ll - Vervolgjaar modules

 1. De vier ziekteprincipes: vuur, aarde, lucht en water
 2. Conflictoplossingen met kleur en licht, deel 2
 3. Het element Vuur: analyse, pathologie en therapie: o.a. migraine, hartklachten, lever/galblaasaandoeningen
 4. Het element Aarde: analyse, pathologie en therapie: o.a. spijsvertering, maagklachten, diabetes, reuma en gewrichtsklachten.
 5. Het element Lucht: analyse, pathologie en therapie: o.a. aandoeningen van longen, nieren, blaas, oorklachten.
 6. Het element Water: analyse, pathologie en therapie: o.a. uitbreiding hormonaal-neurovegetatieve klachten, maagklachten, menopauze.

Download hier de studiegids 2021

MODULES NADER BEKEKEN

De opleiding Kleurenpunctuur voor Therapeuten start altijd met module 1. Samen met de modules 2 t/m 6 vormt dit deel I of Basisjaar. De modules 7 t/m 12 vormen samen deel II, het Vervolg.

Tussen de modules zit 4 tot 8 weken, waarin je je richt op zelfstudie, intervisie, het geven van behandelingen aan (potentiële) cliënten en oefenen op medestudenten.

Praktijkondersteuning
Gedurende de opleiding is het mogelijk losse 1-daagse workshops te volgen. Deze workshops zijn optioneel en ondersteunen je bij succesvol integreren van kleurentherapie in je eigen praktijk.

Onderwerpen zijn:

 • Het belang van supervisie en intervisie en hoe je daar het meest uithaalt.
 • Hoe communiceer je met cliënten en hoe vermijd je de valkuilen?
 • ‘Naar het hart van de materie’ door Tarika Glubin: hoe blijf je zelf ontspannen en creëer je een helende atmosfeer
 • Praktische zaken bij het opzetten van een praktijk: wetskennis, praktijkvoering en boekhouding.
  De data van deze workshops worden in overleg met de deelnemers bepaald.

Examentraining.
Voor geïnteresseerden is het mogelijk een examentraining te volgen.
Onderwerpen zijn:

 • De drie basispatronen: het endocriene, toxische en degeneratieve basispatroon
 • Temperamenten en functiecirkels in het gezicht
 • Hiërarchie van de esogetische therapieën: celbewustzijn - lichaamstherapieën
 • Hiërarchie van de esogetische therapieën: dieptebewustzijn - therapieën op zielniveau
 • Hiërarchie van de esogetische therapieën: geestbewustzijn - therapieën op geestelijk niveau
 • Verschillende casussen
 • Praktische oefeningen

TOELATINGSEISEN BEROEPSOPLEIDING VOOR THERAPEUTEN
Voor toelating tot de opleiding gelden de volgende voorwaarden:

 • Therapeutische houding
 • Natuurgeneeskundig inzicht
 • HBO werk- en denkniveau.

Wil je het examen van de opleiding afleggen, dan dien je te beschikken over

 • een diploma afgeronde medische of natuurgeneeskundige opleiding op HBO-niveau
 • Deze MKB opleiding moet CPION, FONG, KTNO of SNRO geaccrediteerd te zijn.

In principe komen acupuncturisten, natuurgeneeskundige therapeuten en beroepsbeoefenaren in de complementaire gezondheidszorg in aanmerking, alsmede coaches en psychologen.

Heb je vragen over bovenstaande, maak dan gerust een afspraak voor een intakegesprek.

EXAMEN
Onderdelen van het eindexamen

Het eindexamen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a) Een afstudeerscriptie. Een schriftelijk verslag van vijf cliënt casussen die minimaal vijf maal zijn behandeld. Hierin beschrijf je wat tijdens de opleiding is geleerd, en waarin aan de hand van een anamnese een zelfstandige visieontwikkeling op het onderwerp wordt gepresenteerd. Je beschrijft het therapeutische traject, verloop van de behandelingen, de reacties van de cliënt, aanpassing van de behandelingen indien de reacties van de cliënt hier om vragen. Hierdoor geef je blijk van zelfreflectie op de opgedane lesstof, zowel de theorie als de praktijk. Minimaal twee docenten/ supervisors beoordelen de scriptie.
 • b) Schriftelijk examen
 • c) Mondeling/praktijkexamen

Indien je het examen niet haalt is een herexamen mogelijk. De kosten zijn afhankelijk van het soort examen dat moet worden overgedaan (schriftelijk of mondeling).

Diploma
Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd bij Instituut voor Kleurenpunctuur ontvang je een diploma van het Internationaal Mandel Instituut. Je kunt je dan ‘Kleurenpuncturist volgens de methode Peter Mandel’ noemen.
Het diploma is internationaal geldig.

Certificaat
Na afloop van de volledige opleiding ontvang je een certificaat van deelname van het Instituut voor Kleurenpunctuur, mits minimaal 80% van de lesuren zijn bijgewoond.

Download de studiegids 2021 met het volledige lesprogramma (PDF)

Aanmelden


KOSTEN
(NB: alle genoemde bedragen zijn vrij van btw, tenzij anders vermeld)

De volledige Opleiding Kleurentherapie voor Therapeuten duurt 2 jaar en bestaat uit een introductiemodule, 5 modules voor het basisjaar en 6 modules voor het vervolgjaar.

Volledige opleiding
In de kosten voor de volledige opleiding is het volgende inbegrepen:

 • intakegesprek,
 • 12 werkboeken
 • 3 kirlianfoto’s
 • 12 modules van 2 dagen, inclusief koffie/thee/fruit
 • individuele begeleiding tussen en tijdens de workshops.

Bij inschrijving vooraf bedragen de kosten hiervoor € 2.940,00

Deelopleiding en losse modules
Indien voor gedeeltelijke inschrijving wordt gekozen is de tariefopbouw als volgt:

 • 6 modules Basisjaar € 1.570,00
 • 6 modules Vervolgjaar € 1.590,00
 • Introductiemodule € 245,00
 • Losse modules 2 t/m 12 € 275,00

Optionele kosten
In aanvulling op de Opleiding zijn er aanvullende mogelijkheden.

 • Losse 1-daagse workshops om je te ondersteunen bij het opbouwen van je therapiepraktijk, per workshop, optioneel € 115,00
 • 2- daagse examentraining, optioneel, module 'Voorbereiding voor het examen', € 265,00
 • Examen, optioneel € 260,00
 • Supervisie*, per uur € 70,00
 • Lichtset, vanaf € 285,00
  *optioneel en indien nodig.

Betaling in termijnen
Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Het bedrag per module dient elke keer minimaal twee weken voor aanvang van elk seminar zijn voldaan.

Garantie
Iedere deelnemer aan de Opleiding Kleurentherapie voor Therapeuten volgt de Introductiemodule ‘Inleiding in de Kleurenpunctuur volgens Peter Mandel’. Indien aan het eind van deze module wordt aangegeven dat je niet de volledige opleiding wilt volgen, dan ontvang je het volledige bedrag terug, met uitzondering van de kosten van de introductiemodule (€ 245).

DATA OPLEIDING 2021/2022/2023 Amsterdam
Deel I Basisjaar
Module 2 vr/za 5 en 6 november 2021
Module 3 vr/za 14 en 15 januari 2022
Module 4 vr/za 4 en 5 maart 2022
Module 5 vr/za 22 en 23 april 2022
Module 6 vr/za 10 en 11 juni 2022

Deel II  Vervolgjaar
Module 7 vr/za 2 en 3 september 2022
Module 8 vr/za 21 en 22 oktober 2022
Module 9 vr/za 9 en 10 december 2022
Module 10 vr/za 13 en 14 januari 2023
Module 11 vr/za 24/25 februari 2023
Module 12 vr/za 21/22 april 2023

DATA OPLEIDING 2022/2023/2024 Amsterdam
Deel I Basisjaar
Module 1 vr/za 13 en 14 mei 2022 of vr/za 30 sept/1 oktober 2022.
Dag 1 van deze module is online en dag 2 is de live praktijkdag.

Module 2 vr/za 18 en 19 november 2022
Module 3 vr/za 20 en 21 januari 2023
Module 4 vr/za 17 en 18 maart 2023
Module 5 vr/za 12 en 13 mei 2023
Module 6 vr/za 16 en 17 juni 2023

Deel II  Vervolgjaar
Module 7 vr/za 1 en 2 september 2023
Module 8 vr/za 6 en 7 oktober 2023
Module 9 vr/za 8 en 9december 2023
Module 10 vr/za 19 en 20 januari 2024
Module 11 vr/za 1 en 2 maart 2024
Module 12 vr/za 3 en 4 mei 2024

STUDIEBELASTING
De studiebelasting per module (1 t/m 12) bedraagt DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
Module Examentraining 'Samenvatting Kleurenpunctuur': DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
Certificaat van deelname Opleiding Kleurenpunctuur voor Therapeuten: DCU 232, SBU 2100, ECTS 75.0
Diploma Opleiding Kleurenpunctuur voor Therapeuten: DCU 243, SBU 2380, ECTS 85.0
Dit is inclusief de examentraining, casusbesprekingen, overstijgende activiteiten als het volgen van webinars over licht en kleur, maken van specifieke opdrachten en verslaggeving van oefentherapiesessies, zelfstudie, literatuurstudie en de afstudeerscriptie. De gemiddelde studiebelasting per week bedraagt 25 uur per week.

ACCREDITATIE
Het Instituut voor Kleurenpunctuur is een door CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) erkend opleidingsinstituut. Hierdoor zijn de opleidingen, cursussen en workshops vrijgesteld van btw.

De opleiding, cursussen en workshops zijn als na-/bijscholing geaccrediteerd door de landelijke, onafhankelijke stichting KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Dit betekent dat je als gezondheidsprofessional in aanmerking komt voor studiepunten van je beroepsvereniging.
Via KTNO is op dit moment erkenning geregeld door de beroepsverenigingen:

 • VBAG -Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
 • LVNT - Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten
 • NVST - Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
 • VVET- Verbond Voor Energetisch Therapeuten
 • VIV - Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
 • FAGT - Federatie voor Additatief Geneeskundige Therapeuten
 • Mindful Netwerk
 • NMTN - Neuro Musculair Theapeuten Nederland

  KTNO werkt er hard aan om ook de accreditaties te regelen voor andere beroepsverenigingen. Je kunt altijd je beroepsvereniging vragen de opleiding en/of workshop te accrediteren.

  MBOG - Maatschappij ter Bevordering van Orthemoleculaire Geneeskunde
  CAT - Complementair Aanvullende Therapeuten
  BATC - Belangen Associatie Therapeut en Consument
  hebben elk een eigen erkenningsregeling


De opleidingen, cursussen en workshops worden gegeven onder licentie van het Internationales Mandel Institut in Bruchsal, Duitsland.

Zie hier voor meer informatie.

'Basisseminar Kleurenpunctuur' is een mooie gelegenheid om kennis te maken met wat licht- en kleurentherapie voor jou kan betekenen. Na deze twee dagen kun je alsnog beslissen of je de volledige opleiding of losse onderdelen ervan wilt doen. Een risicoloze en slimme investering dus!

Data: vr/za 13 en 14 mei 2022 in Amsterdam. Dag 1 van de module is online en dag 2 is live praktijkdag.
Voor wie: acupuncturisten, natuurgeneeskundige therapeuten en beroepsbeoefenaren in de (complementaire) gezondheidszorg. Ook zeer geschikt voor coaches en psychologen.
Kosten: € 245,00

De andere modules zijn ook los te volgen, mits je het Basisseminar of een andere workshop of cursus eerst hebt gedaan.

Alle bedragen zijn in euro's.

Aanmelden


Zodra wij je inschrijving hebben ontvangen, nemen we contact met je op voor het intakegesprek.

Hier staan de Algemene voorwaarden

contact.jpg

Keurmerk Vakopleiding