Wat is kirlianfotografie en hoe gebruik je kirlianfotoanalyse

Eén foto zegt meer dan duizend woorden....

Bekijk hier een filmpje

Kirlianfotografie is een uitstekende manier om tot een goede analyse van de vitale gezondheidstoestand te komen. Met speciale apparatuur wordt een foto van vinger- en teentoppen gemaakt. Het licht dat het lichaam uitzendt – hoewel van een zeer lage frequentie – wordt zo zichtbaar gemaakt op fotopapier.

De kwaliteit van de uitstraling op deze foto’s geeft een compleet beeld van de energetisch/vitale lichamelijke conditie van een cliënt.

Kirlianfotoanalyse geeft zowel aanwijzingen voor de oorzaak van de klacht als ook de te volgen therapie. Na elke (kleurentherapie) behandeling wordt (indien nodig) een controlefoto gemaakt. Zo kan het effect van de behandeling goed beoordeeld worden.

De methode is gebaseerd op de theorie van het meridiaanstelsel. Kirlianfotoanalyse wordt ook wel Energetische Emissie Analyse (EEA) genoemd.

Orgaantopografie

Peter Mandel ontwikkelde de topografische kaart waarmee je de uitstraling kunt interpreteren. Deze orgaantopografie onderscheidt drie verschillende gebieden: lichamelijk, emotioneel en geestelijk - in overeenstemming met de drie levensniveaus.

kirlianfoto1De orgaantopografie geeft inzicht in welke organen of lichaamssystemen uit balans zijn. Dat is vaak al zichtbaar lang voordat er klachten zijn. Kirlianfotografie is daarmee voor natuurgeneeskundige therapeuten een zeer goede manier om achter de oorzaak van klachten te komen.

De kwaliteit van de uitstraling zegt iets over de vitaliteit van de organen op dit moment. In alle variaties zijn er twee uitersten:

• een volledig openheid: grenzeloosheid (-10)
• een volledig afgeslotenheid (+10)
• het optimum ligt ertussen.

Voorbeelden
Plaatje 1: Geheel open beeld (-10)
Plaatje 2: Vol beeld (+10)
Plaatje 3: Optimaal beeld (0)

Kirlianfotografie leren

Kirlianfoto laten maken?

kirlianfoto.png