Particuliere consulten kleur- en lichttherapie

Je kunt bij het Instituut voor Kleurenpunctuur ook terecht voor behandelingen met deze kleur- en lichttherapie. Sinds 1992 heb ik een praktijk, waar ik deze consulten geef.

Bel mij op (dag/tijd)
    
Voornaam*
Achternaam
Adres
Postcode + plaats
Telefoon
E-mail*
website

Voor wie en welke klachten?
Kleurenpunctuur is een pijnloze therapie, geschikt voor jong en oud, die voor zowel lichamelijke als geestelijke klachten toegepast kan worden, zoals:

 • Slaapstoornissen (mijn specialiteit)
 • Leer- en concentratieproblemen
 • Stressklachten zoals burn-out, overspannenheid en hyperventilatie
 • Hoofdpijn en migraine
 • Hormonale problemen bij overgang en menstruatie
 • Huidaandoeningen

De behandelingen kunnen een bijzonder zinvolle aanvulling zijn op een reguliere behandeling. Neem in geval van twijfel contact op met je huisarts. Raadpleeg in ieder geval eerst je huisarts of specialist bij acute of chronische klachten.

Mogelijkheden

Kirlianfotografie

 • Is een uitstekende manier om tot een goede analyse van je vitaliteit te komen. Met een speciaal apparaat wordt een foto van je vinger- en teentoppen gemaakt. Het licht dat je lichaam uitzendt wordt zo zichtbaar gemaakt op fotopapier.
 • Op de kirlianfoto is dan in beeld hoe de informatie- en energiestromen in je organen en lichaamssystemen lopen. Eventuele verstoringen laten zich zo snel opsporen. De kirlianfoto dient tevens als basis voor het kleur- en lichttherapie behandelplan.
 • Je kunt ook voor een los consult kirlianfotoanalyse kiezen. Bijvoorbeeld wanneer je wilt weten hoe het met je gezondheidsituatie is of bij klachten waarvan je niet weet waar die vandaan komen.
 • Meer weten over kirlianfotografie.

Kristaltherapie

 • Elke van de facetgeslepen kristallen is anders van kleur, grootte en vorm en verschilt in werking. Een of meerdere kristallen worden op diverse reflexzones op je lichaam geplaatst en blijven daar ongeveer 10 minuten liggen.

Kleurklank muziek

 • Tijdens de behandeling kun je luisteren naar weldadige kleurklankmuziek, een vorm van muziektherapie. Kleuren zijn omgezet in muziekklanken met een helend effect op de hersenen en organen.
 • Bevalt de CD, dan kun je overwegen deze aan te schaffen om zo thuis jezelf te ondersteunen.

Inductietherapie

 • Reguleert hersengolfpatronen Alfa, Bèta, Delta, Thèta en Gamma
 • Bij inductietherapie wordt via de reflexzones van en op de huid, een zachte elektrische impuls van een bepaalde frequentie afgegeven aan je lichaam. Deze impuls komt ook voor in je hersenen.

Jezelf leren te behandelen?

 • Ook dat kan. Je krijgt precieze instructies gericht op jouw klacht. Je hebt een lichtset nodig en daarin kan ik je ook adviseren. Je spaart kosten uit doordat je jezelf kunt behandelen en daarbij ben je ook minder reistijd kwijt. En, behalve dat: als je eenmaal een lichtset hebt en de basics begrijpt, kun je ook je kinderen en andere familieleden behandelen.

Praktische informatie

Het 1e consult duurt 2 uur en bestaat o.a. uit een kirlianfoto en bespreking. Vervolgens vindt de behandeling met kleurenpunctuur plaats plus eventuele ondersteunende therapieën, zoals kristaltherapie en inductietherapie. Na afloop van de behandeling wordt nogmaals een kirlianfoto gemaakt: de controlefoto. Daarop is direct het effect van de behandeling zichtbaar.

Een vervolgconsult duurt 75 minuten. Tijdens zo’n consult wordt ook een kirlianfoto gemaakt en besproken. Daarna volgt de behandeling met kleur- en lichttherapie en wordt indien nodig nog een controlefoto gemaakt.

Kosten:
1e consult, 2 uur € 125,00
Vervolgconsult, 75 minuten € 85,00
Kirlianfotoanalyse inclusief bespreking, 1 uur € 70,00
Behandeling met kristallen en kleurklank muziek, 45 minuten € 55,00
Behandeling met inductietherapie, 45 minuten € 55,00
Jezelf leren behandelen? Instructie en overleg 2 uur € 125,00. Dit is exclusief lichtset.

Vergoeding kosten
Sommige zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten van een behandeling, mits je aanvullend verzekerd bent. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en vraag naar vergoeding Natuurgeneeskundige behandelingen.

CBP registratienummer: m-1440562
Beroepsvereniging: VBAG, lidmaatschapsnummer: 950906
Koepelorganisatie RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: 911410R
Geschillencommisie Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg

Gemaakte afspraken voor behandelingen dienen minstens 24 uur van te voren worden afgebeld. Je kunt daarvoor bij geen gehoor en in het weekend het antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen. Bij verhindering zonder kennisgeving wordt de tijd in rekening gebracht.

Weet je niet zeker of je ook baat zult hebben bij een behandeling? Neem dan gerust contact op voor overleg.

Woon je niet in Amsterdam of omgeving? Hier staan mijn collega-therapeuten die je ook van dienst kunnen zijn.

Informatie over je dossier, de wet, je privacy en behandelovereenkomst

In deze praktijk wordt gewerkt met een behandelovereenkomst.
Als zorgverlener en lid van de beroepsvereniging VBAG ben ik gehouden aan de VBAG beroepscode (www.vbag.nl). Het is tevens zo dat ik wettelijk en door het VBAG verplicht ben een dossier van elke cliënt bij te houden. Het betreft de 'Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst' (WGBO) en vanaf 25 mei 2018 is de Europese wet 'Europese General Data Protection Regulation' (GDPR) in werking. In Nederland is dit de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).
Door ondertekening van de behandelovereenkomst geef je mij toestemming om je 'gewone' persoonsgegevens (NAW) en je 'bijzondere' persoonsgegevens (gegevens over je gezondheid) te verwerken in je cliëntendossier.
Als zorgverlener heb ik een beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht) en ben de enige die toegang heeft tot je medische gegevens. Ik zal nooit enige medische informatie van je delen met iemand anders, bijvoorbeeld een andere zorgverlener, tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Bijzondere bepalingen:
De praktijk heeft een vervangingsregeling met een collega therapeute, die vanuit dezelfde visie/achtergrond werkzaam is. Bij eventuele ziekte of vakantie kan zo vervanging worden geboden. Mocht ik advies willen vragen over je casus, bijvoorbeeld tijdens een bespreking met een collega zorgverlener, dan zal dit altijd volledig anoniem gebeuren.
Bescherming van je gegevens. In mijn praktijk zal ik uiterste zorg toepassen om je gegevens te beschermen ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw medische gegevens. Alle gegevens op papier worden in een afgesloten ruimte bewaard. Bij elektronische gegevens voldoe ik aan de richtlijnen van de AVG en GDPR.
Zorgnota. Op de zorgnota die je van mij ontvangt staan alleen de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden om voor vergoeding in aanmerking te komen: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, factuurnummer, consultdatum en omschrijving 'Natuurgeneeskundige behandeling'.
Aansprakelijkheid
Als therapeut heb ik een Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de therapeut kun je schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG en voor het tuchtrecht bij Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). Het klachtenformulier kun je aanvragen bij de VBAG Ledenadministratie (ledenadministratie@vbag.nl). Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.
Handtekening voor gelezen. Bij het eerste consult wordt je gevraagd de behandelovereenkomst te tekenen, waarmee je aangeeft het privacydocument van de praktijk van Instituut voor Kleurenpunctuur te hebben gelezen. Beide partijen ondertekenen de behandelovereenkomst en je krijgt een kopie van het getekende exemplaar mee naar huis.
Meer informatie kun je vinden op:
www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo ;
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/avg ; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Algemene voorwaarden van Instituut voor Kleurenpunctuur

behandelingen.jpg